Energovod CZ, a.s.

Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti Energovod CZ a.s. v sobě zahrnuje dva výrobní závody. Výrobní potenciál výrobních závodů výroby a montáže ocelových konstrukcí sahá od malých konstrukcí až po středně těžké až těžké konstrukce, ve třídě provedení EXC3. Používány jsou materiály od běžně konstrukčních ocelí až po otěruvzdorné oceli, popř. austenitické nerez oceli a speciální slitiny. Svařování probíhá metodami 111, 135 a 141. Svářeči jsou držiteli certifikátů dle ČSN EN 287-1, svářecí dozor je zajištěn vlastním svářecím inženýrem, technologem a inspektorem (IWE). Společnost Energovod CZ a.s. disponuje vlastním personálem v oblasti kontroly VT, UT, PT a odborníky protikorozní ochrany KTG-C. Přidanou hodnotou výroby ocelových konstrukcí je řada možností protikorozní povrchové ochrany, otryskání abrazivem v tryskacím boxu, práškovou lakovnou, skladem barev s míchacím zařízením a vlastním prostorem pro nanášení barev a možnost žárového zinkování. V oblasti strojírenské výroby se společnost Energovod CZ a.s. profiluje také v oborech přesného třískového obrábění a zámečnických prací. Kromě obrábění a další zámečnické výroby Energovod CZ a.s. zajišťuje na specializované výrobní lince výrobu, opravy a repase válečků pro dálkovou pásovou dopravu. V rámci výrobních procesů zajišťuje Energovod CZ a.s. odborné návrhy pro použití vhodných materiálů, návrhy způsobu obrábění a tepelné a povrchové úpravy výrobků. Vzhledem i ke vlastnictví specifického strojního vybavení lze naše výrobky nalézt v těžebním a důlním průmyslu.

Předmět činnosti

Vlastní výrobní program zaměřený především na výrobu ocelových konstrukcí a obrábění kovů.

Reference

Adresa

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Ičo: 04155637
Dič: CZ04155637

Kontaktní osoba

Ing. Lukáš Bejvl
ředitel divize Výroba

Email: bejvl@energovod.cz
Tel: +420 261 341 605
Mobil: +420 727 927 547