Eurokód 3 nové generace – školení v Olomouci

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami, které jsou již v konečné fázi schvalovacího procesu. Přednášející upozorní účastníky na části a postupy, které byly formálně přepracovány, fakticky změněny, rozšířeny nebo vypuštěny.
Přednášet budou Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D., doc. Jakub Dolejš.
Konkrétní program, přihlášku a další informace naleznete na ZDE
Členové ČAOK mají snížené vložné.