Konference ČAOK-KONSTRUKCE 2024

Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejich potenciálu? To vše byste se mohli dozvědět na 14. odborné konferenci KONSTRUKCE 2024. Konference je oficiální akcí České asociace ocelových konstrukcí, organizačně ji řeší vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Tato konference bude rozdělena do dvou odborných bloků, a to:

  • Okruh 1 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství
  • Okruh 2 – Mosty

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – ohodnocení 1 bod.

Více informací viz www.konferencekonstrukce.cz

Druhý den po akci, tedy v pátek 15. 11. 2024, se uskuteční Generální shromáždění České asociace ocelových konstrukcí.