Depo a výstavní prostor pro Slovenskou Strelu v areálu Tatra Trucks

SteelPro 4 s.r.o.

Společnost SteelPro 4 připravila stavebně konstrukční řešení Depa a výstavního prostoru pro Slovenskou Strelu.

Objekt pavilonu má půdorysný tvar kosodélníku, střecha je plochá. V jednom štítu je proveden monolitický železobetonový vestavek, rozdělený otvorem pro vrata. Na tento vestavek v rohu objektu navazuje vnitřní konstrukce galerie s přímým dvouramenným schodištěm.

Návrh nosné ocelové konstrukce byl proveden na základě architektonické studie, kde dominantou objektu je dva metry vysoká ocelová konstrukce atiky, tvořená jednotlivými sekcemi ze svařovaného U-profilu vzájemně sešroubovaných. Tento lem je vynášen přes svislé styčníkové plechy v místě každé příčné vazby z obvodového lemu vnitřní nosné konstrukce střechy, tvořené příčnými a podélnými svařovanými I-nosníky výšky 1,2 metry.