Lávka přes potok Juliánka u Hlučína

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Nosná konstrukce mostu je navržena jako trvalý kolmý ocelový obloukový most se zavěšenou dolní mostovkou o jednom poli. Oblouk Langrova nosníku je parabolický o vzepětí 2,6 m. Lávka má rozpětí nosné konstrukce 15,7m a hmotnost 12,5 t.