Výroba hutních výrobků – Liberty Ostrava

Liberty Ostrava a.s.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je výrobcem s nejširším výrobním sortimentem v Evropě, jediným výrobcem za tepla válcovaných pásů v ČR, největším výrobcem silničních svodidel a trubek v ČR.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.