Seminář Eurokód 3 nové generace (navrhování ocelových konstrukcí) – Praha a Olomouc

Seminář nabídne posluchačům seznámení s novinkami, které přinesou vybrané části nové generace Eurokódu 3 (Navrhování ocelových konstrukcí).

Technické normy odráží poslední stav poznání v daném oboru. Proto se pravidelně upravují a revidují o výsledky posledního poznání vědeckého vývoje. Pro návrh ocelových konstrukcí je platná současná verze soustavy evropských norem EN 1993-x-y (Eurokód 3) od roku 2005. Nicméně současně s používáním této verze probíhá vývoj tzv. Eurokódů nové generace. Ty nahradí v následujících letech stávající verze.

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami, které přinesou vybrané části, které jsou již v konečné fázi schvalovacího procesu. Přednášející upozorní účastníky na části a postupy, které byly formálně přepracovány, fakticky změněny, rozšířeny nebo vypuštěny.

Kurz je určen hlavně pro projektanty. Mnoho cenných informací si jistě odnesou i zástupci výrobců a investorů, kteří projekty oponují či připomínkují.

Více informací o programu, přednášejících a přihlášku naleznete na odkazech níže:

Seminář v Olomouci dne 5. 6. 2024

Seminář v Praze dne 12. 6. 2024