Školení o Eurokódu 3 nové generace – Praha a Olomouc

Česká asociace ocelových konstrukcí pro Vás připravila nový seminář s názvem Eurokód 3 nové generace, který bude probíhat prezenční formou ve dvou městech – Praze a Olomouci.

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami, které jsou již v konečné fázi schvalovacího procesu. Přednášející upozorní účastníky na části a postupy, které byly formálně přepracovány, fakticky změněny, rozšířeny nebo vypuštěny.

Podívejte se na program, přihlášku a další informace:

Seminář 25. 4. 2023 od 15:00 hod v Praze

Seminář 8. 6. 2023 od 15:00 hod v Olomouci