Výběr z programu konference Ocelové konstrukce 2023

Jubilejní 25. ročník tradiční konference věnované tematice ocelových konstrukcí. Konference se bude věnovat problematice ocelových
konstrukcí z hlediska výroby materiálu, projektování a návrhu ocelových konstrukcí včetně využití metody BIM, povrchových úprav, provozu a údržby. Prezentovány budou i zajímavé realizace z oboru.

Zde je částečný výběr z programu:

 1. Novinky Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava
  • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí, Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
 2. Projekt Pirna – problematika překročení doby přetíratelnosti nátěru. Manipulátor Combilift
  • Ing. Igor Chorovský, Metrostav DIZ
 3. Ocelové mosty s povlakem žárového zinku v ČR a ve světě
  • Ing. Petr Strzyž, AČSZ
 4. Úvod do problematiky environmentálních požadavků ocelových stavebních výrobků
  • Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D., Liberty Ostrava a.s.
 5. Dlouhodobé měření na ocelové konstrukci od počátku montáže
  • prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
 6. Informace z technické komise ČAOK
  • Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., EXCON a.s.
 7. Možnosti využití vysokopevnostních a patinujících ocelí pro mostní konstrukce
  • Ing. Tomáš Brtník, SSAB Swedish Steel spol. s r.o.
 8. Globální a lokální imperfekce pro návrh ocelových tlačených prutů pomocí GMNIA
  • Ing. Martin Vild, Ph.D., IDEA StatiCa
 9. Přemostění Blansko
  • Ing. Pavel Báča, OKF s.r.o. Brno
 10. Most Masarykova, Olomouc
  • Ing. Petr Brosch, OKF s.r.o. Brno
 11. Most přes Olši na obchvatu Karviné – ocelová nosná konstrukce
  • Ing. David Marván, PIS PECHAL, s.r.o.
 12. Lávka přes Labe u Aldisu v Hradci Králové
  • Ing. Petr Harazim, Ph.D., Valbek, spol. s r.o.
 13. Rekonstrukce zimního stadionu Kladno
  • Ing. Jindřich Beran, EXCON, a.s.