Anketa na téma zinkování

Existuje nějaký sortiment zboží, který se v okolních zemích běžně žárově zinkuje, jen v ČR a SR se chrání proti korozi jinak? Znáte důvod?

 

Mgr. Michal Lesay,

  • prezident Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s. (AČSZ),
  • zástupce AČSZ v European General Galvanizers Association

Česká a Slovenská republika jsou silně proexportně orientované země, proto se u nás zinkuje hodně výrobků určených právě na export. Struktura toho, co se u nás zinkuje, tudíž hodně závisí na požadavcích našich exportních partnerů, hlavně Německa a Rakouska. Obecně se v našich zemích v porovnání s EU méně zinkuji stavební konstrukce budov. Stále u nás převládá beton, respektive pokud jsou konstrukce ocelové, obyčejně se chrání nátěrem. Těžko říct, jestli je za tím faktor nižší pořizovací ceny, anebo jde o sílu zvyku projektantů a investorů.

Také se u nás v porovnání s průměrem EU zinkují méně výrobky určené pro živočišnou a rostlinnou výrobu. V tomto případě bude zřejmě hlavním důvodem nedostatek finančních zdrojů na nové investice, žárové zinkování nemá v této oblasti moc alternativ.

V oblasti vybavení ulic a technického vybavení budov se situace rok od roku zlepšuje, stále je však vidět nadprůměrné využívání nátěrových systémů, a dokonce i galvanického zinkování, které je jinak do exteriérů zcela nevhodné. Jako spojovací materiál se též nepřiměřeně často používá galvanické pokovování (i do exteriérů), a když už se použije žárově pozinkovaný materiál, často se jedná o dovoz z Asie za nízkou cenu.


 

Ing. Leoš Čihák, MBA
manažer pro Českou republiku ZINKPOWER Roudnice s. r. o.

Ano, mohu uvést jeden sortiment, kde je mezi státy v Evropě markantní rozdíl. Jde o materiál nosných sloupků protihlukových stěn. Všeobecně bohužel zatím vidíme, že ochrana hluku z dopravy u nás silně zaostává. Pokud už někde protihlukové stěny vznikají, pak je zde v drtivé většině, s výjimkou mostních úseků, použitý beton jak na panely, tak na sloupky. Například v Rakousku ve sloupcích jednoznačně převládá žárově zinkovaná ocel a materiál panelů je výrazně různorodější – dřevo, sklo, sendvičové modely, beton. Vzhledem k tomu, že z ekologického hlediska má výroba betonu prokazatelně horši uhlíkovou stopu než výroba oceli, máme se v tomto ohledu co učit. Důvody našeho přístupu si netroufám odhadovat, ale jsem přesvědčen, že ekologické ani cenové to nejsou.


 

Ing. Vladimír Duchtík,
vedoucí oblasti Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.

Z naší zkušenosti víme, že sortiment zboží zinkovaného v ČR a SR se výrazně neliší od sortimentu zinkovaného v okolních zemích. Hlavní rozdíl vidíme v podílu žárového zinkování v jednotlivých sortimentech, hlavně v porovnání s Německem a Rakouskem, kde se běžně zinkují ve velké míře například parkovací domy, výrobní a skladovací haly, protihlukové stěny. V těchto odvětvích je u nás výrazný podíl natíraných nebo betonových konstrukcí. Dále se jedná také o sortiment kupříkladu betonových výztuží a tyčového materiálu (polotovary trubek, tyči atd.). Důvodem mohou byt v některých případech předpisy, ale z našeho pohledu to tkví spíše v zajetých kolejích, ochotě ke změně či povědomí projektantů a investorů.


Martin Mokrý,
Surface Treatment Manager ACO Industries k. s.

ACO Industries Přibyslav patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra na světovém trhu s odvodňovací technikou. Vyvíjíme a vyrábíme především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění v potravinářském průmyslu a komerčních kuchyních, dále systémy pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Z tohoto důvodu jsem se podíval do odvětví stavebnictví. Největší rozdíl v používání žárově pozinkovaných komponentů vidím ve venkovním odvodnění. V Evropě se hodně používají žárově pozinkované žlaby k zachycení vody z fasád, odvodněni balkonů a teras. U nás se zatím pro tento způsob zachycování a možné následné využití dešťové vody používají jiné materiály nebo jiný způsob odvodnění.

Další oblastí, kde je u nás méně využíváno žárově pozinkovaných prvků, je použití pro městský mobiliář. Vzhledem k nákladům na povrchovou úpravu žárovým zinkováním, na nenáročnou údržbu, na velmi dlouhou životnost protikorozní ochrany a snadnou recyklovatelnost to vnímám jako velkou škodu a zároveň příležitost.