ČLENOVÉ ČAOK
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

ArcelorMittal Europe CZ s.r.o.

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí