STUDENTSKÁ CENA ČAOK

Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí

Česká asociace ocelových konstrukcí pořádá soutěž Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí, a to dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.

Ve fakultních kolech se uděluje „Čestné uznání ČAOK za vynikající diplomovou práci“ vždy maximálně třem absolventům z ČVUT v Praze, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým pracovníkem každé z těchto univerzit. Toto čestné uznání je oceněno finančním darem 1000 Kč a předplatným časopisu KONSTRUKCE.

Tito ocenění diplomanti ve fakultním kole následně postupují do celostátního kola a Výbor ČAOK vybere celkového vítěze, který obdrží titul „Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí.“ Tento titul je spojen s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč a pozváním na výroční konferenci ČAOK, kde bude celostátnímu vítězi předáno ocenění.

Seznam oceněných studentů

Za rok 2023 – Ing. Monika Dolinajcová, VŠB-TU Ostrava

Téma diplomové práce – Návrh jednokolejného železničního obloukového mostu s kolejovým ložem

 

Za rok 2022 – Ing. Jakub Štěpán, ČVUT v Praze

Téma diplomové práce – Přepočet a návrh zesílení železničního mostu v Lokti

 

Za rok 2021 – Ing. Pavla Fialová, ČVUT v Praze

Téma diplomové práce – Únavová životnost železničního mostu v Púchově

 

Za rok 2020 – Ing. Vojtěch Drábek, ČVUT v Praze

Téma diplomové práce – Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky

 

Za rok 2019 – Ing. Ondřej Ceh, VUT v Brně

Téma diplomové práce – Průmyslová hala s administrativním objektem

 

Za rok 2018 – Ing. Jakub Vůjtěch, ČVUT v Praze

Téma diplomové práce – Zdvižný most v Týně nad Vltavou

 

Za rok 2017 – Ing. Marek Šorf, ČVUT v Praze

Téma diplomové práce – Lokálně a liniově zatížené trapézové plechy

 

Za rok 2016 – Ing. Monika Kubzová, VŠB-TU v Ostravě

Téma diplomové práce – Mostový nakladač borité rudy

Proč se stát členem ČAOK?