BENEFITY PRO ČLENY

Staňte se i vy členy prestižního klubu ČAOK

Seznamte se s výhodami plynoucími ze členstvi v ČAOK.

  • Přístup k informacím, podpora informovanosti
  • Orientace v normách a technických předpisech
  • Výměna zkušeností na společenských setkáních
  • Konzultační a poradenské zázemí
  • Členství v prestižním klubu oborově příbuzných firem
  • Možnost využívat logo asociace na propagačních materiálech
  • Slevy na vložném v rámci pořádaných konferencí a odborných seminářů

Co musíte udělat, abyste se stali členem ČAOK?

Vyplnit a odeslat uvedený dotazník nebo kontaktovat tajemníka asociace Ing. Marka Jandu přímo na tel: 737 283 516 či emailu: janda@caok.cz

Podmínky vzniku členství v ČAOK?

  • Členství vzniká rozhodnutím Výboru ČAOK o přijetí za člena asociace a zaplacením členského příspěvku, stanoveného Generálním shromážděním ČAOK. Členský příspěvek je ve stejné výši pro všechny Řádné členy asociace.
  • Členství v asociaci přechází na nové právnické osoby, které jsou právními nástupci dosavadního člena v důsledku přeměny. Členský příspěvek pro příslušný rok se pro právnické osoby, na něž členství přešlo, považuje za zaplacený, pokud jej již uhradil původní člen (právní předchůdce). Členství fyzických osob na jejich právního nástupce nepřechází.

Přihláška do asociace ČAOK

Po odeslání přihlášky budete v nejbližší době kontaktováni.