ČAOK podepsala s EDF memorandum o spolupráci

Ve dnech 4. a 5. června uspořádala společnost EDF v Paříži evropské dny dodavatelů, kterých se účastnily firmy z řady evropských zemí, dodávající pro jaderné projekty.  V rámci této akce podepsal Tomáš Měřínský, prezident ČAOK, dohodu o spolupráci s Vakisasai Ramany, viceprezidentem developmentu společností EDF. Tato dohoda upřesňuje spolupráci při výstavbě nového zdroje a významně posiluje závazek EDF k budoucí spolupráci.

Podobné dohody podepsaly také další subjekty z ČR, například Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Škoda JS, Sigma Group, ZAT, Armatury Group, I&C Energo.