DT Mostárna, a.s.

MOSTNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
DT Mostárna, a.s. je certifikovaným výrobcem silničních a železničních mostních konstrukcí. Společnosti se podařilo v poměrně krátkém období zavést tento perspektivní výrobní program a získat významné postavení na českém trhu. Stala se mj. významným dodavatelem železničních mostů pro I. a II. železniční tranzitní koridor.
Od roku 2000 dodává společnost mostní konstrukce i do zahraničí (SRN, Rakousko).
Mimo vlastní výrobu ocelových mostů a lávek zajišťujeme i kompletní povrchovou úpravu a montáž.

STAVEBNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
V oblasti stavebních a technologických ocelových konstrukcí se zaměřujeme především na produkci náročných a atypických OK pro větší stavební celky. Jedná se především o OK technologických zařízení a občanské vybavenosti, potrubní a kabelové mosty, stožáry, zásobníky, sila, sportovní haly ad.
Základní technologické možnosti výroby ocelových konstrukcí umožňují pracovat s dílci o průřezu 5×5 m a délkou 40 m při hmotnosti 32,5 t. Jsme schopni vyexpedovat dílce do hmotnosti 100 t v délce do 45 m.
Významně spolupracuje s montážními firmami jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Výroba těchto ocelových konstrukcí se postupně stává doplňující výrobou mostních ocelových konstrukcí.

Předmět činnosti

Společnost DT Mostárna, a.s. zajišťuje především výrobu, povrchovou úpravu a montáž:

 • silničních a železničních mostů
 • konstrukcí průmyslové výstavby
 • lávek, potrubních a kabelových mostů
 • jeřábových drah
 • stožárů
 • konstrukcí technologických zařízení
 • konstrukcí občanské vybavenosti
 • budov pro kulturní a zdravotní zařízení, atd.

Reference

 • Administrativní budova Praha 2019
 • Konstrukce mostu Třebušice 2019
 • Nadjezd Velké Meziříčí 2019
 • Most přes Úpu v obci Mladé Buky 2018
 • Kermi Stříbro 2016
 • Valtice 2017
 • Heřmanice 2017
 • Forra, Norsko, 2015Oldřichovice – Bystřice, 2015 – 2016

Adresa

Dolní 100
Prostějov
797 11

Ičo: 27701042
Dič: CZ27701042

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Schulmeister
ředitel společnosti

Email: schulmeister@dtmo.cz
Mobil: +420 724 273 906