Institut ocelových konstrukcí, s.r.o.

Společnost působí jako Centrum technické normalizace (CTN) zřízené Českou agenturou pro standardizaci pro následující oblasti technické normalizace:

  1. Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí;
  2. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí;
  3. Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin;
  4. Ocelové a hliníkové konstrukce;
  5. Ocel: Materiály a navrhování;
  6. Hliníkové konstrukce.

 

Předmět činnosti

Prohlídky ocelových konstrukcí

 • Běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí pozemních a průmyslových staveb podle normy ČSN 73 2604.
 • Hodnocení existujících ocelových a konstrukcí podle ČSN ISO 13822.
 • Kategorizace ocelových konstrukcí (třídy následků CC a třídy provedení EXC).
 • Vypracování náhradní dokumentace podle ČSN 73 2604.
 • Statické posudky provozovaných konstrukcí.
 • Diagnostika ocelových konstrukcí (měření reálných tlouštěk ocelových prvků, hodnocení stavu protikorozní ochrany, tenzometrická měření, zajištění dynamických zkoušek).
 • Návrhy opatření k odstranění vad.
 • Vypracování technické dokumentace k návrhu oprav.
 • Konzultační a dozorová činnost při realizaci navržených oprav.

Statické posudky ocelových konstrukcí

 • Statické posudky ocelových konstrukcí podle Eurokódů (ČSN EN).
 • Výpočty pomocí profesionálních statických programů – SCIA Engineer a IDEA StatiCa Connection.
 • Specializace na průmyslové stavby, technologické konstrukce, haly s mostovými jeřáby, zásobníky a sila, konstrukce v energetických přenosových soustavách, skládkové stroje.
 • Statické posudky modulárních staveb z kontejnerů.
 • Geometricky a materiálově nelineární analýza konstrukcí, dynamické výpočty, konstrukce v seizmicky aktivních oblastech.
 • Ověření požární odolnosti ocelových konstrukcí.

Reference

ČEZ, a.s. – statické posouzení ocelové konstrukce provozovaných kouřovodů za elektroodlučovačem kotle K16 v Elektrárně Prunéřov

ČEZ Energetické služby, s.r.o. – renovace ocelové konstrukce skládkových strojů SZHk1 a SZHk2 v Teplárně Vítkovice

TMETAL s.r.o. – dynamický rám pro stroj na drcení hornin, posudek včetně únavové analýzy a podloží, Švédsko

Adresa

Beskydská 235
Frýdek – Místek
738 01

Ičo: 48401617
Dič: CZ48401617

Kontaktní osoba

doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
jednatel

Email: krivy@iok.cz
Mobil: +420 774 442 936