OK Třebestovice, a.s.

Společnost OK Třebestovice, a.s., se sídlem Tovární 164, 289 12 Třebestovice vznikla jako dceřiná společnost EUROVIA CS, a.s., a SMP CZ, a.s., kde tyto mateřské společnosti vlastní stejný podíl. Historie výroby sahá do poloviny minulého století, kdy byla výrobna součástí národního podniku Stavby silnic a železnic. Novodobá podnikatelská činnost byla zahájena v roce 1996 jako společnost s ručením omezeným pod názvem SOK Třebestovice a později EUROVIA SOK. Následně došlo k začlenění společnosti pod společnou hlavičku majitele EUROVIA CS, a.s. a od 11. 6. 2014 vzniká na základě společného podnikatelského záměru EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. samostatná akciová společnost, OK Třebestovice, a.s. Od 1. 7. 2022 je stoprocentním vlastníkem společnost VINCI Construction CS.

Předmětem výroby jsou klasické ocelové konstrukce, konstrukce železničních a silničních ocelových mostů a konstrukce mostních dilatačních závěrů. Vedle vlastní výroby zajišťujeme svými kapacitami povrchovou úpravu a montáž. V současné době firma zaměstnává více než 60 kvalifikovaných zaměstnanců.

Snahou a cílem naší akciové společnosti je spokojenost zákazníků, které se snažíme dosahovat dodáváním výrobků vysoké technické úrovně a zajišťováním komplexních služeb.

Předmět činnosti

Výroba a montáž ocelových konstrukcí.

Reference

  • Mostní závěry
  • Portály dopravního značení
  • Mosty a lávky
  • Mostní ložiska
  • Ostatní ocelové konstrukce

Adresa

Tovární 164
Třebestovice
289 12

Ičo: 030 94 251
Dič: CZ03094251

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Chlasták
ředitel společnosti

Email: tomas.chlastak@vinci-construction.com
Tel: +420 325 510 101
Mobil: +420 724 775 831