VALBEK-EU, a.s.

Valbek je projektovou kanceláří, která má tradici od roku 1990 v projektování liniových staveb. K dnešnímu dni nabízíme celkem 20 oborů, které se mezi sebou proplétají a dávají našim projektantům možnost navrhovat malé i velké stavby nebo být součástí specializované profese. Působíme v Česku, na Slovensku na Ukrajině a ve Švédsku. Naší ambicí je nejen tvořit projekty, ale také radit druhým, řídit velké investiční celky, být arbitrem v cenových relacích. Zkrátka být špičkovou firmou v oboru.

Navrhujeme a provádíme technické studie mostů, lávek a inženýrských staveb ve všech stupních projektové dokumentace. Zabýváme se projekty v rámci PPP nebo Yellow FIDIC. Nabízíme součinnost při návrhu technologií výstavby a jejich optimalizace, dále prohlídky mostů, výpočty zatížitelnosti mostů nových i stávajících. Projektujeme konstrukce pro malé investory i pro největší investory státního sektoru.

Předmět činnosti

Projekty:

 •     SILNIČNÍ STAVBY
 •     KOLEJOVÉ STAVBY
 •     MOSTY
 •     TUNELY
 •     VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
 •    POZEMNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY
 •    TECHNOLOGICKÉ CELKY
 •    STATIKA
 •    INŽENÝRING
 •   VIZUALIZACE

Realizace:

 •     STAVEBNÍ VÝROBA
 •     REALIZACE MOSTŮ

Reference

 • Nadjezd přes D1 u Kaliště, realizace 2022
 • Most pro vlečku u staré ČOV v Troji, 2022
 • Rekonstrukce produktovodu přes Labe v Libochovanech, realizace 2022
 • Zdvižný most plavební komory Hořín, 2022
 • Lávka přes nádraží v Adamově, 2022
 • Železniční most ve Ktové, realizace 2021
 • Lávky propojující budovy VŠCHT v Praze, 2020
 • Lávka přes Moravu, 2019
 • Železniční most přes Sázavu u Havlíčkova Brodu, 2018
 • Dálniční nadjezd na E6.02 Flädie-Lund, Švédsko, realizace 2018
 • Lávka F. Kráľa – Šípová, Slovensko, 2017
 • Most mezi tunely na D8, realizace 2016
 • Most přes Biskupický kanál na obchvatu Trenčína, Slovensko, realizace 2015
 • Most na I/35 přes Václavický rybník, realizace 2012
 • Most na R1 nad údolím a Majerským potokem, Slovensko, realizace 2011
 • Most na I/14 u Vamberka, realizace 2010
 • Lávka přes Jizeru v areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi, realizace 2007
 • Lávka přes Jizeru v Benešově u Semil, realizace 2002

Adresa

Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

Ičo: 00671347
Dič: CZ00671347

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Jachan
vedoucí ateliéru mosty a tunely

Email: jiri.jachan@valbek.cz
Tel: +420 485 103 336
Mobil: +420 732 121 860