VUT – Stavební fakulta, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí, nicméně pedagogická práce i zapojení v rámci projektové a expertizní činnosti je v jisté míře u jednotlivých pracovníků ústavu více orientováno do určitých tématických oblastí, k nimž patří např. problematika kovových konstrukcí, kovových mostů, dřevěných konstrukcí, spřažených ocelobetonových konstrukcí, tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí, výpočetní techniky a automatizace projektování, experimentálního ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí, pravděpodobnostních přístupů v oblasti navrhování nosných konstrukcí apod.

Předmět činnosti

Reference

Adresa

Veveří 95
Brno 662 37

Kontaktní osoba

prof. Ing. Marcela Karmazínová
vedoucí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí

Email: karmazinova.m@fce.vutbr.cz
Tel: +420 541 147 310