Anketa: Jak se s energetickou krizí vyrovnává ocelářský průmysl?

Ocelářský průmysl patří k energeticky nejnáročnějším, neboť spotřebovává velké množství uhlí, plynu i elektřiny. Za poslední roky prochází jednou zkouškou za druhou. Prvně byl zasažen pandemií covidu a pak přišla válka na Ukrajině. Nastaly komplikace s dovozem energetických surovin a plynu do EU. Ocelářským průmyslem otřásl prudký nárůst cen energií. Jenže jde o odvětví, kde jednoduše nestačí vypnout kohoutky topení a zaměstnancům rozdat teplé bundy, znamená to omezit, nebo dokonce úplně zastavit výrobní provoz. Proto nás zajímalo, jak se s energetickou krizí vyrovnávají čeští oceláři. Až krize pomine, vyjdou z ní silnější?

Zástupcům předních tuzemských firem jsme položili dvě stejné otázky:

1) Jaké nepopulární kroky jste museli kvůli zdražování energií přijmout a které ještě budete muset realizovat?

2) Co vás krize s vysokými cenami energií pozitivního naučila?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) Jsme stavební firmou střední velikosti se zaměřením na inženýrské stavby. Na stavbách není moc možností regulovat spotřebu energií, v stálých provozech, jako je například naše mostárna, jsme v procesu projednávání osazení fotovoltaických článků na střechu výrobny i přilehlé správní budovy a ubytovny. To by mělo přinést značné úspory již v tomto roce.

2) Přemýšlet o úsporných řešeních a hledat je.

Ing. Gabriela Šoukalová
technická ředitelka
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Otevřeně nepopulární kroky jsme realizovat nemuseli, ačkoli náklady na spotřebu energií se nám zvýšily několikanásobně. Navýšení mezd zaměstnancům jsme, díky nárůstu výrobních nákladů, museli provést v menším rozsahu, než jsme původně zamýšleli.

2) Začali jsme, kromě hrozeb, vnímat i příležitosti spojené s nestabilitou cen. Změnil se náš pohled na obnovitelné zdroje energie a jejich případné využití v našich provozovnách. Provedli jsme, v minulosti odkládané, drobné investice do úspor spotřeby energií, příjemně nás překvapila rychlá návratnost. Domnívám se, že na hodnocení dopadů aktuální energetické krize ještě nenastal správný čas, máme za sebou jen první dějství.

Martin Skořepa
vedoucí obchodního úseku
DESMO

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Samozřejmě jsme se nevyhnuli promítnutí nárůstu energií do cen výrobků, ale to v energeticky náročných provozech asi nikdo. Dále jsme byli nuceni pozastavit investice a zavést úsporná opatření včetně omezování výroby, což způsobilo zpoždění dodávek a mělo bohužel negativní dopad i na naše zaměstnance, obzvlášť rekordní ceny plynu na podzim byly extrémně náročné.

2) Naučili jsme se flexibilně reagovat na cenu plynu včetně vypínání pecí, dále se nám potvrdila jako správná cesta našeho ESG týmu, který mimo jiné úspěšně hledá energetické úspory formou investic. A v neposlední řadě jsme se znovu vrátili ke sledování všech možných dotačních titulů, které pomáhají buď čelit vysokým cenám energií, nebo pomáhají spolufinancovat investice, byť v této oblasti jsou bohužel velké firmy velmi tvrdě diskriminovány pravidly EU.

Ing. Radek Strouhal
generální ředitel
Vítkovice Steel

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Snížili jsme otop výrobních hal, kanceláří a skladů.

2) Krize nás naučila efektivnějšímu hospodaření s energiemi. Investujeme do energeticky úsporných zařízení. Provádíme osvětu „šetři – neplýtvej“. Více přemýšlíme nad úsporami.

Ing. Jaroslav Řeháček
jednatel společnosti
MCE Slaný, člen skupiny HABAU GROUP

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Zvýšená cena energií je pro nás v teplickém výrobním závodě EXCONu velké téma již delší dobu. Snažíme se proto optimalizovat výrobní operace a postupy tak, aby bylo dosaženo co nejplynulejší výroby bez časových prodlev. Je to ovšem šedá teorie, praxe je zelená a mnohdy vyžaduje zcela jiné postupy. Nedávno jsme také dokončili proces výměny osvětlení ve výrobní hale, kde jsme staré, již málo účinné hlubokozářiče nahradili novými LED svítidly.

2) Řekl bych, že stavební trh je tvrdá řehole, kde adaptace na aktuální podmínky trhu je jednou z hlavních dovedností, pokud chce být firma v tomto segmentu trhu úspěšná. Nejinak tomu je i u nárůstu cen energií.

Ing. Martin Kovář
obchodní ředitel a člen představenstva
EXCON

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Aktuálně naše firemní loď musí plout rozbouřenými vodami, které přináší situace na trhu s energiemi. Vůbec nechci hovořit o tom, že jsme museli udělat, děláme a budeme dělat nepopulární kroky, prostě děláme s větší pružností nutná opatření, tak aby se naše loď nepotopila. Od všeobecného šetření s energiemi a jejich kombinováním k extra valorizaci mezd na podporu našich zaměstnanců po investice do strojního zařízení s menší energetickou náročností a obnovitelných zdrojů energie. Nadcházející roky ukážou, jak obstojíme.

2) Naučila? Potvrdila mi nutnost, že v hospodářsky klidném období prosperity se musíme neustále snažit šetřit a vytvářet rezervy. Svoboda není opravdu zadarmo a nikdy nevíme, s čím budoucnost přijde.

Ing. Tomáš Chlasták
ředitel společnosti
OK Třebestovice

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Zdražení energií má pro nás jako výrobce ocelových konstrukcí velmi významný dopad. Snahou je provést řadu úsporných opatření v provozu a jeho zefektivňování, abychom co nejvíce eliminovali negativní dopad zdražování a nemuseli sáhnout k propouštění zaměstnanců.

2) Důležité bylo pro nás přehodnocení plánů investic a upřednostnění některých strategických investic v rámci energetických úspor. Pozitivní přínos současné krize s vysokými cenami energií také vnímám i v návazném zefektivnění některých interních procesů. Dá se říct, že nás aktuální vývoj naučil více sledovat dění v širších souvislostech a reagovat na vzniklé situace ještě rychleji než doposud.

Ing. Lukáš Churavý
vedoucí konstrukce
FEMONT OPAVA

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) Díky fixaci cen energií, kterou naše společnost má, jsme zatím žádné významné nepopulární kroky učinit nemuseli. Tak jako v jiných provozech jsme pouze ponížili teplotu na pracovištích a snažíme se využít pracovní dobu co nejvíce efektivně z pohledu nutnosti spotřeb energií na vytápění a osvětlení.

2) Asi nejvíce by situaci vystihlo rčení „neusnout na vavřínech“. Vždy, i v těch nejlepších letech, musíme být připraveni na zásah vyšší moci, který může zásadně rozhoupat náš segment. Zároveň se potvrzuje, že každá krize přináší příležitosti ke zlepšení, ať už to byl covid, válka, nebo energetická krize.

Ing. Jakub Cejnar
vedoucí střediska výroby ocelových konstrukcí
Metrostav DIZ, závod 2

Anketa byla zveřejněna v časopise Konstrukce č. 1/2023