Jakub Štěpán z ČVUT v Praze získal ocenění Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí

Česká asociace ocelových konstrukcí pořádá soutěž Vynikající diplomové práce v oboru ocelových konstrukcí, a to dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.

Ve fakultních kolech bylo uděleno „Čestné uznání ČAOK za vynikající diplomovou práci“ vždy třem absolventům z ČVUT v Praze, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým pracovníkem každé z těchto univerzit. Toto čestné uznání bylo oceněno finančním darem 1000 Kč a předplatným časopisu KONSTRUKCE.

Těchto devět ohodnocených diplomantů se následně utkalo v celostátním kole a Výbor ČAOK udělil titul „Vynikající diplomová práce“ Ing. Jakubu Štěpánovi z ČVUT v Praze za práci na téma „Přepočet a návrh zesílení železničního mostu v Lokti.“ Tento titul je spojen s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč. Cenu předal Ing. Antonín Pačes, prezident ČAOK, během společenského večera konference KONSTRUKCE 2022 v Harmony Club Hotelu Špindlerův Mlýn.