Laureátem Ceny Pavla Juchelky za rok 2022 je Dušan Stavinoha

Cena Pavla Juchelky je pojmenována po dlouholetém řediteli a faktickém zakladateli České asociace ocelových konstrukcí a uděluje se za osobní přínos dané osoby pro obor ocelových konstrukcí. Cenu předal Antonín Pačes, prezident ČAOK.

Laureátem Ceny Pavla Juchelky v roce 2022 se stal Ing. Dušan Stavinoha, a to za dlouholetou praxi v oblasti norem a realizace ocelových konstrukcí.

Dušan Stavinoha po dokončení Vysoké školy báňské v roce 1979 začal svou kariéru ve společnosti VÍTKOVICE, kde působil nejprve jako technolog, následně pak ve funkcích technického a obchodního ředitele. Během svého dvacetiletého působení ve Vítkovicích se podílel na výrobě a montáži technologických ocelových konstrukcí budov, hal, cukrovarů, pivovarů, elektráren, ale i několika železničních a silničních mostů.

Následně pracoval ve společnosti MCE Slaný jako projektový manažer a řešil například silniční most přes Labe Litol nebo silniční most v Rokycanech, dále pak železniční most v Praze přes ulici Bělehradská nebo železniční most v Dlouhé Třebové.

Působil také ve společnosti DT Výhybkárna a mostárna jako obchodní ředitel, kde se podílel třeba na řešení železničních mostů na trati Hoštejn – Zábřeh na Moravě, dálničního mostu D8 přes Hraniční potok nebo dálničního přivaděče na D1 přes trať v Bělotíně. V roce 2007 se osamostatnil a začal pracovat jako nezávislý konzultant a dozor při výrobě a montáži mostních ocelových konstrukcí, zároveň si doplnil vzdělání o mezinárodního svářečského inženýra IWE, EWE. Mezi jeho zakázky patřilo například několik železničních mostů v Norsku (Skarpsno, Tonsberg, Dovrebanen, Hakadal), dále několik silničních mostů v Litvě (obchvat Vilniusu, mosty v Alytusu, v Druskininkai, v Marijampole) nebo dálniční most na R1 u Zlatých Moravců na Slovensku.

Následně v roce 2013 založil vlastní společnost Stavinoha Steel Structures s.r.o. a dozoroval třeba ve Švédsku dálniční most Dallebo-Hester, železniční mosty ve Stockholmu Norrström, Soderström.

Nelze zároveň opominout práci Dušana Stavinohy v různých českých i mezinárodních normových komisích:

  • Je členem technicko-normalizační komise 35 pro ocelové konstrukce v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Za Českou republiku je členem technické komise 135 pro ocelové konstrukce v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN).
  • Byl členem technické komise 9 pro provádění ocelových konstrukcí v rámci Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS).

Je třeba také zdůraznit, že Dušan Stavinoha je členem ČAOK, dlouhá léta působil jako člen Výboru ČAOK a také jako předseda technické komise ČAOK.