Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 18. dubna 2024

Marek Janda

Program:

  1. Registrace
  2. Zahájení a proslov prezidenta asociace
  3. Diskuze a rozhodnutí ohledně struktury a výše členských příspěvků na rok 2025 a následující roky
  4. Informace z Technické komise ČAOK a diskuze nad tématy pro technickou činnost
  5. Usnesení Generálního shromáždění