Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 3. listopadu 2023

Marek Janda

09:00 – 09:15  Registrace

09:15 – 09:20  Zahájení 

09:20 – 09:40  Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2022 a 2023   

  • Činnost ČAOK v roce 2023
  • Vývoj hospodaření ČAOK v roce 2023 (k 31. 08. 2023)
  • Hospodaření a plnění rozpočtu ČAOK v roce 2022

 09:40 – 09:55 

  • Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2024
  • Návrh pravidel a výše členských příspěvků a pravidel pro udělení statusu výrobce OK na rok 2024

 09:55 – 10:00 Usnesení Generálního shromáždění