Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 4. listopadu 2022

14 listopadu, 2022

Marek Janda

Program:

  1. Registrace
  2. Zahájení
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2021 a 2022 zahrnující:
  4. Představení změny stanov asociace
  5. Představení a koncepce kandidáta na prezidenta asociace
  6. Volba členů Výboru, prezidenta, viceprezidenta
  7. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2023, návrh výše členských příspěvků a pravidel pro udělení statusu výrobce ocelových konstrukcí na rok 2023
  8. Usnesení Generálního shromáždění