Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 6. – 20. listopadu 2020, emailová forma

24 listopadu, 2020

Marek Janda

Program:

  1. Souhrnná zpráva o činnosti, hospodaření a rozpočtu, zahrnující:
  • činnost ČAOK v roce 2020,
  • vývoj hospodaření ČAOK v roce 2020,
  • hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2019,
  • návrh činnosti a rozpočtu na rok 2021,
  • návrh pravidel a výše členských příspěvků a pravidel pro udělení statusu výrobce OK na rok 2021
  1. Volba členů Výboru, prezidenta, viceprezidenta