Zápis z jednání výboru ČAOK dne 12. října 2023

17 října, 2023

Marek Janda

Program jednání:

  1. Informace o činnosti – Tomáš Měřínský
  2. Souhrnná zpráva ČAOK 2023
  3. Technická komise
  4. Různé