Zápis z jednání výboru ČAOK dne 13. října 2021

22 října, 2021

Marek Janda

Program jednání

 

  1. Připomínky a schválení souhrnné zprávy ČAOK
  2. Konference Konstrukce 2021 a GS 2021
  3. Technická komise
  4. Různé
    • Soutěže The European Steel Design Awards 2021 a Vynikající diplomová práce
    • Cena Pavla Juchelky
    • Termín konference Konstrukce 2022 a GS 2022