Zápis z jednání výboru ČAOK dne 14. června 2023

20 června, 2023

Marek Janda

Program jednání:

  1. Informace o činnosti – Tomáš Měřínský
  2. Steel Bridges Symposium 2024
  3. Soutěž diplomových prací – výběr vítěze,
  4. Technická komise
  5. Diskuze s předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem od 16:00 hod
  6. Různé