Zápis z jednání výboru ČAOK dne 19. června 2024

24 června, 2024

Marek Janda

Program jednání:

  1. Výstupy z VH ČAOK ve Valči. Vyhodnocení podnětů k plánu činnosti od členů ČAOK, včetně zaslaných návrhů.
  2. Náplň a struktura činnosti oborových asociací.
  3. ČAOK z hlediska daňově uznatelných příspěvků a platby DPH – představení možností a diskuze
  4. Ředitel asociace – informace o činnosti
  5. Informace o konferencích Konstrukce 2024 a Steel Bridges 2024
  6. Vyúčtování semináře Eurokódy 3 generace
  7. Výběr vítěze o nejlepší diplomovou práci v oboru OK
  8. Cena Pavla Juchelky – výběr kandidáta
  9. Různé