Zápis z jednání výboru ČAOK dne 22. února 2023

2 března, 2023

Marek Janda

Program jednání:

  1. Školení ČAOK na Eurokódy
  2. Nový člen asociace – Metrostav DIZ
  3. Kooptace Ing. Jiřího Vícha za člena VýboruČAOK
  4. Technická komise
  5. Strategie ČAOK – Tomáš Měřínský
  6. Různé