Zápis z jednání výboru ČAOK dne 30. ledna 2024

6 února, 2024

Marek Janda

Program jednání:

  1. Členská základna + diskuze o metodice výpočtu členských příspěvků
  2. Technická komise
  3. Školení na Eurokódy 3 generace
  4. Jednání s PIKS (polská asociace ocelových konstrukcí)
  5. Různé