Zápis z jednání výboru ČAOK dne 8. září 2020

8 září, 2020

Marek Janda

Program jednání:

  1. Konference Konstrukce 2020 + Generální shromáždění
  2. Potvrzení nového člena – Energovod CZ
  3. Plán činnosti a rozpočet na rok 2021 – diskuze
  4. Technická komise
  5. Různé
  • Konference Konstrukce 2021
  • Cena Pavla Juchelky
  • ECCS
  • SPS
  • Nadace Fr. Faltuse