Zápis z jednání výboru ČAOK dne 9. června 2020

9 června, 2020

Marek Janda

Program jednání:

  1. Volby do výboru ČAOK v roce 2020
  2. Členská základna
  3. Metodika ŘSD pro posuzování mostů s ohledem na hodnocení životního cyklu
  4. Výběr celkového vítěze diplomových prací na téma OK
  5. Různé
  • Setkání členů ČAOK
  • Cena Pavla Juchelky
  • Technická komise
  • Nabídka na novou podobu webu asociace