Zápis z jednání výboru ČAOK dne 7. září 2022

26 září, 2022

Marek Janda

Program

  1. Generální shromáždění ČAOK
  2. Technická komise
  3. Dopravní fakulta Jana Pernera – zařazení do soutěže diplomantů
  4. Nový web ČAOK
  5. Různé