Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 5. listopadu 2021

10 listopadu, 2021

Marek Janda

Program jednání

 

09:00 – 09:15  Registrace

09:15 – 09:20  Zahájení

09:20 – 09:35  Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2020 a 2021

  • Činnost ČAOK v roce 2021
  • Vývoj hospodaření ČAOK v roce 2021 (k 31. 08. 2021)
  • Hospodaření a plnění rozpočtu ČAOK v roce 2020

09:35 – 09:50

  • Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2022
  • Návrh pravidel a výše členských příspěvků a pravidel pro udělení statusu výrobce OK na rok 2022

09:50 – 10:00  Usnesení Generálního shromáždění