časopis SILNICE ŽELENICE

KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Časopis SILNICE ŽELEZNICE se zaměřuje převážně na odborné a technické informace, související s výstavbou dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Nechybí informace o moderních trendech, stavebních postupech, materiálech a technologiích, používaných při výstavbě silnic a železnic na celém světě. Časopis je zařazen do seznamu recenzovaných periodik, vydávaných v České republice, který zřizuje Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR.