Lávka přes Jizeru v areálu firmy Škoda Auto v Mladé Boleslavi

VALBEK-EU, a.s.

Lávka je realizována jako zavěšená konstrukce o dvou polích s rozpětím 21 + 67 m. Nosnou konstrukci tvoří dvojice parapetních příhradových nosníků, které jsou v hlavním poli zavěšeny na ocelový pylon výšky 24 m. Na lávce je osazen pohlcovač svislého kmitání. Výstavba probíhala letmou montáží postupným zavěšováním dílců mostovky na pylon.