Lávka přes řeku Labe v Nymburku

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Konstrukci lávky tvoří předpjatá betonová mostovka, která je v hlavním poli zavěšena na dvou vně skloněných ocelových obloucích. Rozpětí oblouků je 103 m, jejich vzepětí je 11,3 m. Tloušťka mostovky je 0,59 m. Konstrukce tvoří samokotvený systém, ve kterém je podstatná část obloukové síly zachycena předpjatou mostovkou kotvenou v krajních opěrách. Patky oblouků jsou s krajními opěrami spojeny betonovými vzpěrami.