Lávka přes vodní tok Senice, SO403

DT Mostárna a.s.

Konstrukce je tvořena dvěma příhradovými nosníky s rozpětím polí 16,5m + 21,0m. Celková hmotnost lávky je cca 20 t.