Lávka pro pěší a cyklisty v Písku

EXCON a.s.

Lávka pro pěší, přemosťující řeku Otavu nad jezem u Václavského předměstí, byla navržena s ohledem na urbanistické, architektonické a vztahové představy architekta. Dvě ramena lávky, zavěšené a asymetrické visuté, se setkávají na pilíři umístěném v řece pod půdorysným úhlem 1350. Obě ramena jsou tvořena trojbokým příhradovým trubkovým nosníkem s ortotropní mostovkou širokou 3,3 m. Asymetrická visutá lávka délky 81,7 m je zavěšena na dvou lanech o průměru 76 mm a závěsech z táhel se závitem M20 ve vzájemné vzdálenosti 6 m. Štíhlé pylony vysoké pouhých 12 m jsou vykloněny 19° vně lávky a 6° směrem ke břehu. Polohu vrcholu pylonů, kloubově uložených na horních pasech nosníku, zajišťují dvě hlavní lana, horizontální tažená trubka a dvě zadní táhla se závitem M90 kotvená také do horních pasů nosníku.  Lávka z levého břehu délky 46,7 m je zavěšena na tři dvojicích táhel se závitem M36. Poloha vrcholů pylonů výšky 9,7 m zajišťují tři dvojice táhel, horizontální tlačená trubka a zadní dvojice táhel se závitem M76 kotvená do společného bodu na opěře.