Lávka pro pěší v Plzni na trati České Budějovice-Plzeň

EXCON a.s.

Lokalita: Křižovatka ulic „K Dráze“ a „U Seřadiště“, Plzeň- Slovany

Novostavba lávky pro pěší a cyklisty zajišťuje mimoúrovňový bezbariérový přístup mezi ulicí K Dráze (Bručná) a ulicí Na Lipce (Koterov), čímž vzniká bezpečnější způsob jak pro přecházení čtyřproudové silnice I/20 (U Seřadiště), tak pro přecházení sousedící čtyřkolejné železniční trati. Dílo je součástí modernizace plzeňského železničního uzlu.

Základní geometrická specifikace:

Délka přemostění:                              153,700 m

Délka mostu:                                      202,400 m

Výška pylonu:                                     24,780 m

Průchozí volná šířka lávky:             3,000 m