Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

V rámci projektu TA ČR NAKI II MK STARFOS DG18P02OVV033 je cílem vyvinout postupy pro udržení provozuschopnosti ocelových mostních konstrukcí zahrnutých do industriálního kulturního dědictví. Jsou vyvíjeny metody a technologie pro diagnostiku historických litinových a ocelových konstrukcí se zaměřením na poruchy korozního a únavového charakteru. Projekt se zaměřuje i na zesilování ocelových prvků a styčníků se zaměřením na moderní metody, jako je SMA (Shape Memory Alloy). Dále jsou vyvíjeny nové metody a technologie pro přípravu povrchů historických mostních konstrukcí a inovativní systémy protikorozní ochrany kombinovaných podkladů na bázi nanotechnologií.

Projekt multidisciplinárního charakteru se opírá o spolupráci expertů z Fakulty stavební, architektury, strojní a Kloknerova ústavu ČVUT.