Most na I/35 přes Václavický rybník

VALBEK-EU, a.s.

Most je realizován jako spojitý nosník o pěti polích s rozpětím 40 + 3 x 50 + 40 m. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí ocelových svařovaných „I“ nosníků spřažených s horní železobetonovou deskou. Výstavba nosné konstrukce probíhala podélným výsunem ocelových nosníků s následným provedením spřažené desky pomocí betonážního vozíku.