Most přes Biskupický kanál na obchvatu Trenčína

VALBEK-EU, a.s.

Most je realizován jako spojitý nosník o třech polích s rozpětím 65 + 110 + 69 m. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový komorový průřez s kabely volného předpětí. Geometrie konstrukce se stlačenou výškou průřezu 2,50 m v hlavním poli respektuje podmínky plavebního gabaritu pod a leteckého prostoru nad mostem. Výstavba probíhala protisměrným výsuvem polovin ocelové konstrukce z obou břehů Biskupického kanálu.