Most přes řeku Ebro, Španělsko

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Visutý samokotvený ocelobetonový most je tvořen vícekomorovým nosníkem a dvěma betonovými pylony.

Projekt byl vypracován ve spolupráci s Tec 4, Barcelona.

V konstrukčně architektonické soutěži získal návrh první cenu a byl vybrán pro realizaci.