Most přes údolí potoka Kremlice, silnice I/11

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Most tvoří spojitý nosník o 11 polích. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.