Nadjezd přes D1 u Kaliště

VALBEK-EU, a.s.

Most je realizován jako integrální o jednom poli s rozpětím 59 m. Nosnou konstrukci tvoří dvojice příhradových vzájemně ukloněných ocelových nosníků s proměnnou výškou, které jsou spřaženy s horní železobetonovou deskou. Nosníky jsou na koncích vetknuty do opěr. Ocelová konstrukce o hmotnosti 165 tun a délce 77 m byla smontována na předmontážní plošině vzdálené 10 km od stavby a na místo transportována po uzavřené dálnici D1.