Pokročilé metody posuzování existujících ocelových mostů na účinky zatížení větrem, brzdných a rozjezdových sil

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Objednavatel: SŽDC s.o.

  • zpřesnění skutečného zatížení větrem na typové ocelové mosty na základě zkoušek ve větrných tunelech (ITAM) 8 typů mostů,
  • statistická analýza založená na datech, intenzitě osobní a nákladní dopravy v síti SŽDC pro rychlosti větru, délky a četnosti větrných bouří,
  • stanovení nových součinitelů kombinace pro působení větru a dopravy.