Pokročilý software pro optimální návrh obecných styčníků stavebních ocelových konstrukcí

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pracovníci Fakulty stavební mají příležitost pracovat na projektu MERLION III Pokročilý návrh konstrukčních detailů/prvků pomocí strojového učení, FW01010392, který je zaměřen na využití umělé inteligence a strojového učení pro efektivní návrh prvků a styčníků ocelových stavebních konstrukcích. Projekt je pod vedením kolegů z brněnské firmy IDEA StatiCa řešen ve spolupráci s VUT v Brně. Vychází se z výstupů předešlých prací, které byly zaměřeny na návrh, analýzu a posouzení styčníků obecného tvaru s obecnými průřezy, viz obrázek. Výstupem projektů je metoda CBFEM (Component Based Finite Element Method) a softwarový nástroj IDEA Connection. Ten se v komunitě projektantů ‑ocelářů prosadil celosvětově. Je používán v 70 zemích světa. Inovativní řešení získalo cenu Česká hlava 2018.